Yurtdışı Fuar Danışmanlığı

Yurtdışı Fuar Danışmanlığı

Fuar katılımları şirketlere üst seviyede bildirişim imkânı elde eden önemli bir tanıtım aracıdır. Karşılıklı etkileşimin eşitlik içinde oluştuğu varsayılan bu tanıtım yönteminde öteki tanıtım ve mesajşim şekillerinde yer almayan veya eksik yer edinen üç boyutluluk, karşı karşıya bildiriminin yanı sıra kısa bir süre içinde hedef kitle ile yaşanmış olan yoğun iletişim fuar katılımlarına önemli bir ayrıcalık yaratmaktadır.
Fuar ortamı diğer pazarlama yöntemlerinin tam olarak sağlayamadığı gerçeklik duygusunu da sağlamaktadır. Katılımcı firmanın çizmek istediği detaylı firma imajı ile birlikte kişisel iletişim imkânı karşılıklı etkileşimi doğurmaktadır.
Fuarlara yalnız satış hedeflenerek değil, günümüzde çoğunlukla önemi daha iyi anlaşılan bilgi sahibi olmak ve pazar ile mesajşim içinde bulunmak için katılmalıdır.
Sektördeki ürün ve hizmetlerin şu ana kadar ulaştığı aşamanın net izlenebileceği yer olan fuarlarda yoğun bir bilgi alışverişi ile beraber kişiler arasında da bildirişim sağlanmaktadır. Ek olarak, çoğu bilinmeyene hızlı biçimde ulaştırması fuarları ilginç hale getirmektedir.

Ayrıca, müşterilerin alımlarını hangi yöntemi kullanarak gerçekleştirmiş olduği, ihtiyaçların teminini fuarlara giderek sağlayıp sağlamadığı bu kararı etkilemelidir. Hedef kitle ile doğrudan temasta bulunan pazarlama biriminin sorumluları, müşteriler, aynı sektörde bulunan ancak rakip olmayan firma yetkililerinin görüşleri de dikkate alınarak firmanın bir fuara katılıp katılmamasına karar verilmelidir.

•             Fuarın açık ismi, ihtiva ettiği nedir?
•             Hangi şehirde düzenlenmektedir?
•             Kaç yılda bir düzenlenir?
•             Toplam katılımcı sayısı nedir?
•             Yabancı katılımcı sayısı nedir?
•             Katılımcı sektör ve ürünler nedir?
•             Fuarı destekleyen-destekleyici gruplar kimdir?
•             Toplam net stant alanı nedir?
•             Ziyaretçilerin profilleri nedir?
•             Ziyaretçilerin ülkelere bakılırsa dağılımı nedir?